Õppijakesksema kooli suunas

Erasmus+ mobiilsusprojekt Kärla Põhikooli õpetajatele

Projekti number 2020-1-EE01-KA101-077661
LEPING NUMBER 2020-KA101-11

Projekti kokkuvõte 

Antud õpirändeprojekti eesmärk on võimaldada inglise keele õpetajal ja koolijuhil osaleda kummalgi 1-nädalasel täiendkoolituskursusel, mis tõstavad nende professionaalsust, eelkõige paranevad nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisega seotud teadmised ja oskused.

Koolijuhi eesmärk on saada uusi teadmisi neuroteadusel põhinevast õppimisest/õpetamisest, et olla oma organisatsioonis nüüdisaegse õpikäsituse eestvedajaks. Koolirõõmu kadumine on kooli hoolekogu ja koolijuhi ühine mure, millele otsitakse koos lahendusi. Teadmisi ajus toimuvast ja nendest lähtuvast õppimis- ja õpetamismeetodite valikust tuleb kasutada õppetöö ja õppekeskkonna ümberkorraldamiseks, et õppijal säiliks koolirõõm.

Sel aastal on koolil ees uue arengukava koostamine, mis eeldab tänase õppimise ja õpetamise sisu, õppe korraldamise ning õpikeskkonna analüüsi ja uue visiooni loomist. Selleks tegevuseks on vaja koguda uusi teadmisi ning koos analüüsida ning uut teadmist luua. Koolijuht eestvedajana peab eelkõige olema ettevõetavate muudatuste usku, st lõpuni aru saama, miks midagi vaja muuta on. Uue arengukava loomise valguses on põhjalikumad teadmised tänapäevasest õppimisest ja õpetamisest väga asjakohased ja vajalikud.

Inglise keele õpetaja eesmärk on õppida SMART tahvli kasutamist keeletunnis. Smart tahvel võimaldab interaktiivsemat õpetamist e-õpikutega ja teiste multimeedia vahenditega, samuti lihtsat videote ja muude online keeleõppeplatvormide kasutamist, mis muudab õppimise õppija jaoks enam huvipakkuvaks ja võimaldab tunni ülesehitust mitmekesistada.

Antud projekt tõstab nii inglise keele õpetaja kui koolijuhi kompetentsust ja toob rahvusvahelise teadmuse kooli.

Rahvusvahelise koostöö eesmärk haridustöötajate kompetentsuse ja professionaalsuse tõstmisest; kaasaegse õpikäsituse tundmaõppimisest ja rakendamisest ning õppekeskkonna mitmekesistamisest saab nende koolituste abil ühe sammu võrra eesmärgi täitmisele lähemale.

Koolituslähetused

Planeeritud on kaks täienduskoolituskursust: 

1) Inglise keele õpetaja SMART tahvli kasutamise koolitus Dublinis, Iirimaal, koolitusfirma EUROPASS SRL

2) Koolijuhi neuroteaduse koolitus Itaalias, Reggio Calabrias, koolitusfirma ACROSS EUROPE ACADEMY


COVID-19 tegi omad korrektuurid, koolituspakkujad ja kursused muutusid ajas, lähetatavad õppisid üht-teist ka COVIDi ajal ja ka koolitusvajadused muutusid. 

Lõppkokkuvõttes sai osa võetud hoopis järgmistest koolitustest:

1) Koolijuht osales 8.-14. maini 2022 Kreekas, Kalamatas, Areadne Lifelong Learning Centre poolt korraldatud koolitusel "Educational Management  and School Leadership"

2) Inglise keele õpetaja 20.-25. juunil 2022 Iirimaal, Dublinis, Europass Teacher Academy kursusel "Student-Centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning".


Kontakt

www.kpk.edu.ee

kool@kpk.edu.ee

© 2020 Worlds Collide. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started